Aminah Tønnsen
kommer i Blå Bog

Forfatter

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

tir, 29. maj 2012, 13:47

KØBENHAVN. Forfatteren, samfundsdebattøren og sydslesvigeren Aminah Inger Tønnsen er blevet optaget i årets udgivelse af Blå Bog. Aminah Inger Tønnsen modtog i juni 2011 Dansk Forfatterforenings fredspris, der tildeles forfattere, der i deres forfatterskab arbejder for fred og mellemfolkelig forståelse.

Hun har skrevet bøgerne »Islam. Naturens religion« (1989), »Islam i europæisk klædedragt. Stof til efteranke og selvransagelse« (1998), »Islam - tro og livsforståelse« (2003) samt »Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede« (2006).

Aminah Inger Tønnsen er født i Sønderborg og voksede op i Flensborg. Hun blev korrespondent i 1967 og har boet i Marokko 1970-1978.

Aminah Inger Tønnsen var bosat i Nordafrika 1970-1978. Hun blev muslim i 1983 og har siden skrevet flere bøger om islam og holdt utallige foredrag i ind- og udland. Aminah Inger Tønnsen har i en årrække været bestyrelsesmedlem i Islamisk-Kristent Studiecenter samt Jødisk-Muslimsk Netværk i Danmark og er gæstelærer ved skoler i hovedstadsområdet i forbindelse med projektet »Din Tro - min tro - og hvad vi sammen tror«.