Skuespiller Klaus Tange, til højre, stod i spidsen for kulturambassadørernes møde på Christianslyst i weekenden.

Skuespiller Klaus Tange, til højre, stod i spidsen for kulturambassadørernes møde på Christianslyst i weekenden. (Foto: Martina Metzger)

Minoriteter mødtes
på Christianslyst

Kulturmødeambassadører

Anker Simonsen (as@fla.de)

mandag, 18. mar 2013

CHRISTIANSLYST. Skuespiller Klaus Tange har fra sin egen skoletid på Duborg-Skolen kendskab til at fungere med to kulturer i hverdagen.

Det samme havde de kursister, han stod i spidsen for i weekenden, nemlig Grænseforeningens kulturmødeambassadører, der holdt deres halvårlige møde på Christianslyst.

Klaus Tange kunne derfor koncentrere sig om i en workshop at coache kulturmødeambassadørerne i, hvordan de med deres kropsprog og stemmeføring gør deres budskab interessant for tilhørerne.

Kulturmødeambassadørerne er en knopskydning af projektet elevambassadørerne med eleverne fra de to danske gymnasier i Sydslesvig og det tyske gymnasium i Sønderjylland. Deltagerne er mellem 18 og 25 år og for de flestes vedkommende studerende. Foruden unge fra det danske og tyske mindretal består kulturmødeambassadørerne også af unge danskere med en indvandrerbaggrund.

-----

Læs mere i mandagsavisen