søndag, 23.10. 2016 14:04, Annelise Mølvig (am@fla.de)

Unge sydslesvigere er for dårlige til dansk

SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen siger, at SSF vil arbejde for at fremme det danske sprog i mindretallet. Han mener, at mindretallet er dybt afhængigt af, at sproget bliver taget alvorligt. Og ifølge ham taler unge sydslesvigere i dag for dårligt dansk til at få en dansk karriere.

Sprogdebat

Sydslesvig. – Niveauet for danskkundskaberne blandt vores studenter er ikke noget at prale af. De er uden fornemmelse for det danske sprogunivers. Det siger Jens A. Christiansen, generalsekretær i Sydsles­vigsk Forening, SSF. Han oplyser, at han siger sådan på baggrund af de tilbagemeldinger, der kommer fra de danske uddannelsesinstitutioner.

- Man kan ikke opbygge en dansk karriere, når man ikke har en dybere fornemmelse for det danske sprog, siger han og fortsætter:

- Jeg mener dybest set heller ikke, at man kan blive ansat i mindretallet, hvis man ikke behersker det danske sprog, men jeg oplever også lærere, der ikke taler dansk godt nok.

Generalsekretæren siger, at SSF ikke ansætter nogen, der ikke har dansk som modersmål i skrift og tale.

- Det danske mindretal er dybt afhængigt af, at sproget bliver taget mere alvorligt, og at medlemmerne anerkender, at dansk skal være førstevalget. Ikke tysk, siger han og forklarer, at problemet med mindretallets ringe dansk-kundskaber i dag stammer fra en »laissez-faire«-holdning fra 70'erne.

- 1970'ernes og 80'ernes lærere turde ikke stille krav, samtidig opstod der en fascination af den to-sprogede kompetence, siger han og beskylder den holdning for at fjerne fokus fra vigtigheden af at kunne dansk.

- Det er ikke ligegyldigt, om mindretallet taler dansk, men mindretallets organisationer skal være med til at skabe baggrunden for, at dansk bliver vores hverdagssprog, siger Jens A. Christiansen og tager imod Andreas Bergs forslag om at genindføre vandrelærere. Andreas Berg er formand for Tønning Ungdomsforening og formand for SSF Ejdersted Amt.

- Det var en stor fejl, da mindretallet opgav vandrelærerne. De kan være med til at servicere foreningerne og hjælpe medlemmerne, siger han og tilføjer:

- Jeg kan sagtens forestille mig, at SdU, SSF og Skoleforeningen i fællesskab kan løfte den opgave. Sådan en vandrelærer kan gøre underværker.

RESÜMEE

Der Generalsekretär des SSF, Jens A. Christiansen, sagt, dass der SSF daran arbeitet, die dänische Sprache in der Minderheit zu fördern. Er ist der Meinung, dass die Minderheit sehr abhängig davon ist, dass die Sprache ernst genommen wird. Laut ihm sprechen junge Südschleswiger zu schlecht Dänisch, um in Dänemark Karriere zu machen. Das hat er von den dänischen Bildungseinrichtungen erfahren. Außerdem findet er, dass man mit einem schlechten Dänisch auch nicht in der Minderheit arbeiten kan.

Morten Madsen
#1 lør 22.10.2016 - 13:49
Men det handler vel også om at møde det danske i hverdagen, i TV, Radio, film, dansk musik, koncerter, teater, ugeblade, aviser, bøger, foredrag, debatter osv. osv. Især mht. til ungdommen, så kan en indgangsvinklen til dansk være dansk børne-tv så som DR kanalen Ramasjang og DR ultra, og til de lidt ældreunge, danske koncerter med danske bands, både nye som gamle... det kan på sigt skabe en naturlig interesse for det danske.